Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U kunt uw contractverklaring binnen twee weken in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) zonder opgave van redenen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór het sluiten van het contract en niet voordat is voldaan aan onze informatieverplichtingen volgens § 312c lid 2 BGB in verband met § 1 lid 1, 2 en 4 BGB- InfoV evenals onze verplichtingen volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB in verband met § 3 BGB-InfoV. Het tijdig versturen van de opzegging is voldoende om de opzegtermijn te halen. De herroeping moet worden gestuurd naar:

 

Eberhard Bäder Natursteine und Glas GmbH und Co. KG

In den Weiden 24

73776 Altbach

 

E-Mail:                 info@natursteinwerk-baeder.de

 

 

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve herroeping, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en moeten eventuele voordelen (bijvoorbeeld rente) worden ingeleverd. Als u de ontvangen dienst niet geheel of gedeeltelijk aan ons kunt retourneren, of alleen in een verslechterde staat, moet u ons mogelijk een vergoeding voor de waarde betalen. Dit kan betekenen dat u voor de periode tot aan de herroeping nog aan de contractuele betalingsverplichtingen moet voldoen. Aan verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u op het moment dat u uw opzeggingsbericht verstuurt, voor ons op het moment dat wij deze ontvangen.

 

Het herroepingsrecht bestaat niet

bij overeenkomsten op afstand voor levering van zaken die zijn gemaakt volgens specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor terugzending.