Privacy

Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens.

 

Domein

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de website-exploitant in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet

Eberhard Bäder 
Natursteine und Glas GmbH & Co KG
In den Weiden 24
73776 Altbach

 

informeren.

De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet altijd onderhevig kan zijn aan beveiligingslekken. Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet haalbaar.

 

 Toegangsgegevens

De exploitant van de website of de aanbieder van de site verzamelt gegevens over de toegang tot de site en slaat deze op als "serverlogbestanden". De volgende gegevens worden op deze manier vastgelegd:

 • Bezochte website
 • Tijd van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen

 • Gebruikte browser

 • Gebruikt besturingssysteem

 • IP-adres gebruikt

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

 

COOKIES

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt het gebruiksgemak en de veiligheid van deze website.

Gemeenschappelijke browsers bieden de instellingsoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking: er is geen garantie dat u onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Omgang met persoonsgegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die tot u herleidbaar is, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

GEBRUIKERS ACCOUNT

Om via dit aanbod bestellingen te kunnen plaatsen, moet elke klant een met een wachtwoord beveiligd klantaccount aanmaken. Dit omvat een overzicht van geplaatste bestellingen en actieve bestelprocessen. Gegevens die u invoert of wijzigt in verband met uw gebruikersaccount, worden permanent opgeslagen zolang uw gebruikersaccount bestaat of de opslag van uw gegevens wettelijk vereist of vereist is. Dit omvat ook de gegevens die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Gebruikersaccountgegevens en bestelproces" hieronder. Als u als klant de webshop verlaat, wordt u automatisch uitgelogd. U kunt ook de functie "Uitloggen" aan de linkerkant van de winkel gebruiken om direct uit te loggen.

De permanente opslag van het klantwachtwoord voor het klantaccount is niet in platte tekst, maar versleuteld. De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van wachtwoorden, tenzij dit door de exploitant zelf is veroorzaakt.

 

GEBRUIKERSACCOUNTGEGEVENS EN BESTELPROCES

Alle gegevens die de klant invoert bij het aanmaken van een gebruikersaccount en tijdens de orderverwerking worden opgeslagen. Dit bevat:

 • Aanhef, achternaam, voornaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Facturatie adres
 • Afleveradres (indien anders)
 • Betalingsgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer (optioneel)

De gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor levering of orderverwerking worden doorgegeven aan externe dienstverleners. Hieronder valt ook de door ons ingeschakelde vervoerder, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Om betalingen te verwerken, geven wij de hiervoor benodigde gegevens door aan de bank die de betaling heeft uitgevoerd.

Als u tijdens het bestelproces "PayPal" als betaalmethode heeft geselecteerd, heeft PayPal enkele gegevens nodig, zoals uw naam of adres. PayPal ontvangt deze gegevens van de verkoper bij het registreren bij PayPal. Uw winkelwagen wordt nog steeds naar PayPal verzonden.

PayPal geeft uw gegevens door aan kredietbureaus, van wie u een kredietrapport kunt krijgen om het aansprakelijkheidsrisico te beoordelen. Meer informatie hierover vindt u op de PayPal-website: Verklaring gegevensbescherming op de PayPal-website. Een gedetailleerde beschrijving van de overdracht van gegevens aan derden vindt u in de privacyverklaring van PayPal.

Zodra de opslag van uw gegevens niet langer nodig is om onze diensten aan te bieden of wettelijk verplicht is, worden deze verwijderd.

 

BEHANDELING VAN CONTACTGEGEVENS

Als u contact opneemt met de websitebeheerder via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. Omdat communicatie via internet altijd gepaard gaat met veiligheidsrisico's, kunt u gevoelige gegevens ook per post of telefoon doorgeven.

 

OMGAAN MET OPMERKINGEN EN BIJDRAGEN

Als u een bijdrage of opmerking achterlaat op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit is voor de veiligheid van de websitebeheerder: als uw tekst in strijd is met de wet, wil hij uw identiteit kunnen achterhalen

 

NIEUWSBRIEVEN

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedures, evenals uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord deze en de beschreven procedures te ontvangen.

Inhoud van de nieuwsbrief: We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. In onze nieuwsbrief staat ook informatie over onze diensten en ons.

Double opt-in en logging: Aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres.

Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende als u uw e-mailadres invult.

Het verzenden van de nieuwsbrief en de daarmee samenhangende succesmeting zijn gebaseerd op toestemming van de ontvanger conform art. 6 lid 1 letter a, art. 7 AVG juncto art. 7 lid 2 nr. 3 UWG of op grond van wettelijke toestemming volgens § 7 lid 3 UWG.

Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker en ons ook in staat stelt om toestemming te bewijzen.

Beëindiging/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. We kunnen de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een ​​eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan ​​van toestemming wordt bevestigd.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS

Deze website maakt gebruik van Google Maps om kaarten weer te geven en routebeschrijvingen op te stellen. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website. Door de toegangskaarten op onze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens die automatisch door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe providers worden verzameld en ingevoerd. Zie de Servicevoorwaarden van Google Maps voor de servicevoorwaarden van Google Maps. Google-privacybeleid

 

INGEBEDDE YOUTUBE-VIDEO'S

Er zijn ingesloten YouTube-video's op deze website. De geïntegreerde video's slaan cookies op de eindapparaten op wanneer de pagina wordt geopend. Als u de instelling van cookies voor het advertentieprogramma van Google hebt gedeactiveerd, zijn dergelijke cookies niet te verwachten wanneer u YouTube-video's oproept. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u dit in uw lokale browser blokkeren. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u onder deze link: Verklaring gegevensbescherming van Google

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Het aanbod op deze website bevat links naar externe websites van derden, waar wij geen invloed op hebben. Om deze reden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen door de exploitant van de website. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Als er overtredingen van de wet bekend worden, zal de websitebeheerder de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

 

GEBRUIKERSRECHTEN: TOEGANG, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING

Op verzoek ontvangt u als gebruiker gratis informatie over welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen. Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijvoorbeeld gegevensbewaring), heeft u het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en uw persoonsgegevens te laten blokkeren of verwijderen.

U kunt ons vragen sturen via een van onze contactmogelijkheden:

CULINA LUCE, In den Weiden 24, 3776 Altbach, Germany, Fon +49 7153 8313-50, Fax -20, E-Mail: info@culina-luce.de

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met behulp van sjablonen van datenschutz.org.

Dit document is bijgewerkt op 24/05/2018.

 

Opmerkingen over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de sitebezoeker mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door de sitebezoeker (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen.

 

Google Analytics wordt alleen gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()" op deze website. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzing uit. Als gevolg van de verlenging wordt het IP-adres van Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat door de relevante browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

 

In opdracht van de exploitant van de site zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Het legitieme belang bij gegevensverwerking ligt in het optimaliseren van deze website, het analyseren van het gebruik van de website en het aanpassen van de inhoud. Door de pseudonimisering worden de belangen van de gebruikers adequaat gewaarborgd.

 

Google LLC. biedt op basis van de modelcontractbepalingen een garantie om te voldoen aan een passend niveau van gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID's) of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van de bewaartermijn hebben bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

 

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen door de sitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan ook te allen tijde voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browser-plug-in kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

De sitebezoeker kan de opname door Google Analytics op deze website voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige verzameling van gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

 

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https:/ /adssettings.google.com/authenticated).